راهنمائی و مشاوره
پنجره ای رو به فردا
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: امراله قاضی - چهارشنبه ٥ آبان ۱۳۸٩

1- تمرکز کردن را تمرین نمایید.

2- با صدای بلند بخندید.

3- بخوابید.

4- یک آواز و یا یک آهنگ را زمزمه نمایید.

5- در کارها نظم و ترتیب داشته باشید.

6- در گفتن نه محکم باشید.

7- لیست کارهایتان را تهیه نمایید

8- در هر زمان فقط یک کار انجام دهید و روی آن تمرکز کنید.

9- باغبانی کنید.

10- به اخبار گوش ندهید.

یگانه

11- یک حیوان خانگی را در منزل نگهداری کنید.

12- هوا را خوشبو کنید.

13- به دیدن یک مکان ساکت بروید.

14- داوطلب کمک به دیگران شوید.

15- اوقاتی را به تنهایی بگذرانید.

16- با دقت (تمرکز) راه بروید.

17- به روابط نزدیک و صمیمی اهمیت بدهید.

18- از روان خود مراقبت نمایید.

19- نعمت‌های زندگی خود را حساب کنید.

20- به آینده امیدوار باشید.

 

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :


نیت کنید و اشاره فرمایید


Online User