سلام

به نام توانای بی همتا

در این مجموعه سعی خواهد شد مطالبی کاربردی در زمینه روانشناسی و مشاوره ارائه گردد که برای همه اقشار خصوصا مشاوران محترم قابل استفاده باشد. امید آنکه در این راه توفیق حاصل گردد.

قاضی

/ 0 نظر / 9 بازدید