تنهاییی موجب کوتاهی عمر می شود

تنهایی رابطه ای دیرینه با سلامت روانی ضعیف، از جمله افسردگی دارد.

میگنا: مطالعه جدید حاکی از آن است که تنهایی و دوری از جامعه به سلامت فیزیکی هم آسیب زده و حتی موجب تسریع در مرگ می شود.
این یافته ها مبتنی بر بررسی داده های به دست آمده از دهها مطالعه بر روی بیش از ۳ میلیون نفر است. «تیموتی اسمیت»، استاد دپارتمان روانشناسی دانشگاه «بریگام یانگ» ایالت یوتا، در این باره می گوید: «ما در این مطالعه به بررسی سه عامل ورزش کردن، فشار خون و مصرف داروهای کلسترول پرداختیم. اما در نهایت متوجه شدیم انزوای اجتماعی بیش از هر یک از سه عامل فوق موجب مرگ می شود.»
/ 0 نظر / 26 بازدید