برونگراها کمتر به دنبال زندگی دوستدار محیط زیست هستند

نتایج تحقیقات دانشمندان انگلیسی حاکی از آن است که برونگراها خیلی کم ممکن است که سبک زندگی پاک و دوستدار محیط زیست را اختیار کنند زیرا زندگی اجتماعی، فعالیت‌ها و مردم دیگر آن‌ها را از تمرکز بر روی این موضوع باز می‌دارند.
/ 0 نظر / 28 بازدید