هیپنوتیزم


نویسنده : دکتر رضاجمالیان


زمانی که از هیپنوتیزم وهیپنوتیزم درمانی صحبت می‌شود، بعضی از افراد جامعه ممکن است برخی از قابلیتهای واقعی هیپنوتیزم را باور نکنند و یا انبوهی از مطالب غیر واقعی را به آن نسبت داده و یا با آن مرتبط سازند. مطالب زیر، یکی از بیشتر از 100 مقاله‌یی است که دکتر کوریدون هاموند رئیس یا پرزیدنت چند دهه‌ی اخیر انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا در کتاب درسی و آموزشی این انجمن با نام آموزش هیپنوتیزم بالینی نوشته که با مختصر خلاصه‌ و ساده‌نویسی در اختیار شما گذاشته می شود:


1-انجماد عضلانی یا کاتالپسی:یک حالت انقباض غیر ارادی در عضلات که بر اثر آن اندامها به همان وضعی که قرار داده شده‌اند، مدتها بدون احساس خستگی باقی می‌مانند.

 2-ایجاد فراموشی یا آمنزی: ایجاد مهار یااختلال در حافظه که ممکن است خود به خود و یا با تلقین صورت بگیرد.

3-گسستگی ذهنی: احساس جدایی روان از بدن که در طی آن فرد از محیط اطرافش احساس جدایی می‌کند. مثلاً در طی آن فرد هم خود را در حال انجام کاری احساس می‌کند و هم این احساس را دارد که از خارج از بدن، خودش را تماشا می‌کند. یک پدیده‌ی مرتبط با این حالت احساس خروج روح از بدن است که طرفداران زیادی برای یادگیری آن وجود دارن

4-ایجاد بی‌دردی و بی‌هوشی: از این پدیده در تمام کشورها به صورت گسترده در کارهای دندانپزشکی، مسایل زنان و مامایی، تقریباً تمام حوزه‌های جراحی و در مراحل مختلف درمان سرطانها استفاده می‌شود.

5-ایجاد حساسیت زیاد نسبت به درد: که عکس‌پدیده‌ی فوق بوده و در این شرایط یک محرک بسیار کوچک ممکن است بسیاردردناک باشد.

6-فعالیتهای ایدئوسنسوری: این حالت اشاره به ظرفیت اعجاب برانگیز مغز در شرایط هیپنوتیزم دارد که بدون اراده ‌و حتی بدون آگاهی ضمیر آگاه، به پرسشهایی که از فرد هیپنوتیزم شده می‌شود با برخی از حرکات غیر ارادی - مثل حرکت انگشتها - جواب می‌دهد.

7-خوابگردی یا سومنامبولیسم: یک حالت غیر متعارف که گاه در افراد عادی جامعه هم مشاهده می‌شود. مثلاً افرادی نیمه شب از خواب بیدار شده و با حرکت در خانه و انجام برخی از کارها که بعضی از آنها خیلی ظریف و دقیق هستند، در نهایت دوباره به بستر برمی‌گردند و صبح که از خواب بیدار می‌شوند، کمترین خاطره‌یی از وقایع شب قبل ندارند.

8-توهم یا هالوسیناسیون: یک توهم عادی یا توهم مثبت دیدن چیزی است که وجود ندارد و توهم منفی، عدم احساس رؤیت یا دیدن چیزی است که وجود دارد. توهم در تمام انواع حواس پنجگانه ممکن است به صورت مثبت یا منفی شکل بگیرد.

افزایش قابلیت یادآوری حافظه یا9-

سیرقهقرایی در زمان یا مکان زنده شدن حوادث و وقایع گذشته. در شکل اصیل و واقعی آن فرد در شرایط احساس برگشتن به زمانهای گذشته، حتی صدا و نحوه‌ی نگارش او که به زمان گذشته برگشته، کودکانه و مانند همان زمانی می‌شود که فرد به آن دوران برگشته است. این تجربه به سادگی قابل انجام و از آن در پزشکی و روان‌شناسی استفاده‌های زیادی می‌شود.

10-فعالیت ایدئوموتور و یا انجام خود به خود برخی از حرکات در اندامها تنها به علت فکر کردن. در این روش بسیار جالب و پیچیده، بدون اراده‌ی‌ ظاهری بدن، حرکاتی هدفمند در برخی از عضلات بدن پیدا می‌شوند. حرکت خود به خودی پاندول و نوشتن بدون اراده و آگاهی در شرایط خلسه از این مقوله‌اند.
11-سیر پیشرونده در زمان: فرد هیپنوتیزم شده احساس می‌کند که گویی به سالهای بعد زندگی رسیده و وقایع آن زمان را احساس می‌کند.

12-ایجاد اختلال در زمان: با تلقین 2 دقیقه مانند 20 دقیقه احساس می‌شود و یا فرد به این احساس می‌رسد که زمان برای او خیلی کند می‌گذرد.

13-اختلال در شخصیت یا مسخ شخصیت: بر اثر تلقین یا برخی از حوادث بسیار سخت ممکن است فردی برای مدتی هویت یا شخصیت خود را فراموش کرده و با تلقین خود را یک فرد زنده یا مرده‌ی دیگر تصور کند. از این پدیده‌ی هیپنوتیزمی در جلسات روحی سوء استفاده می‌شود.

14-القای خواب: با تلقینات هیپنوتیزمی می‌توان این قابلیت را در فردی به وجود آورد که در شب در زمینه‌ی خاصی خواب و رویائی ببیند. از این پدیده در هیپنوتیزم درمانی استفاده‌های مهمی می‌شود.

15-ایجاد خاطره‌ی کاذب: در شرایط خلسه‌ امکان دارد این باور را در فردی ایجاد کرد که گویی در گذشته فردی یا مکانی را دیده و یا کاری را انجام داده است. در آمریکا فردی که در ماههای گذشته به هر علت و دلیلی هیپنوتیزم شده، اجازه دادن شهادت در هیچ موضوعی را ندارد

/ 0 نظر / 17 بازدید